Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Wiktoria Sp. z o. o.,ul. Chabrowa 6/8/10, 05-462 Wiązowna
e-mail: hotelwiktoria@o2.pl
którego reprezentantem jest Zarząd (dalej „My”, „Hotel” albo „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać na powyższy adres korespondencyjny.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością hotelarską.
W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, wypełniony będzie obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Hotel?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wynajęcia pokoju hotelowego. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • Przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • korzystania z aplikacji udostępnianych przez Hotel
 • organizacji konkursów, w których może Pani/Pan wziąć udział;

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jakiją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny bądźmailowy podany powyżej.

  Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

  W celu wynajęcia przez gościa pokoju, co należy uznać za umowę cywilnoprawną pomiędzy nim a Hotelem, na podstawie art. 353 [1] Kodeksu Cywilnego, podanie niezbędnych do tego celu danych jest konieczne.
  Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy
  mogli zrealizować usługi

  Poza podawaniem danych niezbędnych do realizacji umowy, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

  Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(RODO), tj.

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdyzauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczeniapage2image628272192 przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia danych (z wyjątkami określonymi w przepisach szczegółowych)
 • Prawo do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach
  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organunadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi:

  ✓ doręczania korespondencji
  ✓ świadczenia usług archiwizacyjnych

  ✓ obsługi hostingowej
  ✓ płatnicze.

  Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

  Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnieprzekazujemy je do archiwum.
  Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

  Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający naPani/Pana prawa?

  W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności doanalizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron www, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzjibędącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu, Hotel Wiktoria  z siedzibą pod adresem ul. Chabrowa 6/8/10, 05-462 Wiązowna.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • ▪  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • ▪  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwiaulepszanie ich struktury i zawartości;
  • ▪  utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • ▪  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies

   wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • ▪  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w

   ramach Serwisu;

  • ▪  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • ▪  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu

   Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony

   internetowej itp.;

  • ▪  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich

   zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza

  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowychznajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  INSTRUKCJA

  Jak usunąć pliki cookies
  Jak wyłączyć przechowywanie na komputerze plików cookies Jak przywrócić przechowywanie plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacjena temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stroniehttp://www.aboutcookies.org

Pliki cookies w przeglądarkach internetowych

Google Chrome

W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności: Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

▪ kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;▪ kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
▪ wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
▪ wybrać żądane ustawienia;

▪ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;▪ aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • ▪  kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
 • ▪  wybrać zakładkę „Prywatność”;
 • ▪  za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie

  wszystkich cookies); LUB:

  ▪ kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
  ▪ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;▪ zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

  Mozilla Firefox

  Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

  ▪ kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;
  ▪ następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
  ▪ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;▪ zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

  Opera

  Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • ▪  kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;
 • ▪  zaznaczyć żądane ustawienia;
 • ▪  aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym

  przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane

  ustawienia;

 • ▪  zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

  Safari

  Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

  ▪ w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
  ▪ kliknąć ikonę „Prywatność”;
  ▪ zaznaczyć żądane ustawienia;
  ▪ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

  Cookies w programie Adobe Flash Player

  Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3,filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe:http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html